Herrestaskolan

Vi bygger miljösmart för en bättre framtid

17 april

Miljöbyggnad GULD

Frida Palmgren

Lämna en kommentar

Miljöbyggnad
Det miljöcertifieringssystem som Järfälla kommun kommer att certifiera byggnaden enligt är Miljöbyggnad som hanteras av Sweden Green Building Council. Systemet är utvecklat för svenska förhållanden och fokuserar på energi, innermiljö, byggmaterial samt sänkta driftkostnader. En nyproducerad byggnad kan uppnå betyget Brons, Silver eller Guld efter 2 år och
certifieringen gäller i 10 år. I dagsläget är runt 40 byggnader certifierade enligt Miljöbyggnad.

SundaHus
För att registrera de produkter vi bygger in i skolan använder vi oss av databasen SundaHus. Med hjälp av detta system säkerställer vi att vi inte bygger in produkter med ämnen som är farliga och kan riskera betyget Guld för Miljöbyggnad . Att registrera produkterna är inte bara av intresse under själ
vaste byggtiden utan även i förvaltningsskedet då man eventuellt behöver göra åtgärder eller renoveringar. Det kan ju vara så att ett material som är okej att använda i dag visar sig vara farligt om några år. Genom att logga byggvarorna kan man i framtiden säkerställa att man använder rätt skyddsutrustning etc. vid renovering, ombyggnation eller sanering.

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)