Herrestaskolan

Vi bygger miljösmart för en bättre framtid

Om projektet

I januari 2014 började Skanskas arbete med att bygga Järfälla kommuns nya skola i stadsdelen Barkarbystaden. Skolan beräknas stå färdig hösten 2015. Designen står Liljewall Arkitekter för som 2011 vann den tävling som Järfälla kommun utlyste för projektet.

Den hästskoformade huvudbyggnaden kommer att rymma fem förskoleavdelningar för ca 100 barn, skola för ca 300 elever i årskurs F-5, fullskalig idrottshall, stadsbibliotek, eget tillagningskök m.m. Med Herrestaskolan gör Järfälla kommun en stor satsning på kultur och fritid i den nya stadsdelen då flera av skolans lokaler, så som slöjdsalar, bibliotek, idrottshall etc., ska kunna användas av allmänheten och föreningar efter skoltid.

Skolgården utrustas med en aktivitetspark med lek- och sportytor som utanför skoltid kommer att vara öppen för allmänheten i Barkarbystaden.

Herrestaskolan är Sveriges första skola som byggs i CLT (massivträ) och miljöambitionerna är höga då man siktar på att miljöcertifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad, nivå Guld.