Herrestaskolan

Vi bygger miljösmart för en bättre framtid

17 april

Miljöbyggnad GULD

Frida Palmgren

Lämna en kommentar

Miljöbyggnad
Det miljöcertifieringssystem som Järfälla kommun kommer att certifiera byggnaden enligt är Miljöbyggnad som hanteras av Sweden Green Building Council. Systemet är utvecklat för svenska förhållanden och fokuserar på energi, innermiljö, byggmaterial samt sänkta driftkostnader. En nyproducerad byggnad kan uppnå betyget Brons, Silver eller Guld efter 2 år och
certifieringen gäller i 10 år. I dagsläget är runt 40 byggnader certifierade enligt Miljöbyggnad.

SundaHus
För att registrera de produkter vi bygger in i skolan använder vi oss av databasen SundaHus. Med hjälp av detta system säkerställer vi att vi inte bygger in produkter med ämnen som är farliga och kan riskera betyget Guld för Miljöbyggnad . Att registrera produkterna är inte bara av intresse under själ
vaste byggtiden utan även i förvaltningsskedet då man eventuellt behöver göra åtgärder eller renoveringar. Det kan ju vara så att ett material som är okej att använda i dag visar sig vara farligt om några år. Genom att logga byggvarorna kan man i framtiden säkerställa att man använder rätt skyddsutrustning etc. vid renovering, ombyggnation eller sanering.

8 april

Välkomna till Herrestaskolans blogg!

Frida Palmgren

Lämna en kommentar

Tanken med den här bloggen är att ni ska få ta del av vad som händer på byggarbetsplatsen, få lite större kunskap om det material vi bygger skolan i och de miljöaspekt vi måste ta hänsyn till för att Järfälla Kommun ska kunna certifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad nivå Guld.

I början av 2014 drog vi igång med arbetet att bygga Sveriges första skola i Cross Laminated Timber (CLT). Pålningsarbeten under våren löstes av med betongarbeten för plattan som utfördes av våra egna betongare och så äntligen efter semestern var det dags att montera det första CLT-elementet.
(Klicka på bilderna för att se dem i större format.)

De sista pålarna slås ner och arbetsbetong för formen gjuts.

De sista pålarna slås ner och arbetsbetong för formen gjuts.

Var man har sin uppgift vid gjutning.

Var man har sin uppgift vid gjutning.

Första stomelementet lyfts på plats.

Första stomelementet lyfts på plats.

Nu för två veckor sedan satte vi det sista och det största av alla element i stommen, en bjässe på ca 16 meter!

Ett av de största och svåraste elementen i hela stommen lyfts på plats.

Ett av de största och svåraste elementen i hela stommen lyfts på plats.

Nu börjar det spännande arbetet med stomkomplettering.