Herrestaskolan

Vi bygger miljösmart för en bättre framtid

29 april

Reflektionsdagen 28 april

Frida Palmgren

Lämna en kommentar

Reflektionsdagen 28 april - Sveriges Byggindustrier uppmanade oss under gårdagen att reflektera över attityder, hur vi kan värna om våra kollegor och höja medvetenheten och kunskapen om säkerhet.

Vi startade morgonen med att samla alla på bygget till en filmvisning. Filmen handlade om de val vi gör på våra arbetsplatser och vilka konsekvenser de kan innebära.

Tjänstemän, Skanskas yrkesarbetare och underentreprenörer samlas i “förrådet”

Vår projektchef Teresa pratar om dagens syfte innan filmen visas

Våra trevliga medarbetare som vi vill ska komma hem i säkert förvar, var dag!

Vi måste alla hjälpas åt för att föra dialog, dela erfarenheter och skapa samsyn i branchen. Under vecka 21 har vi på Skanska “Safety Week” och kommer då att ha temat “Daglig genomgång”, ett tema som knyter an till gårdagens reflektioner.

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)