Herrestaskolan

Vi bygger miljösmart för en bättre framtid

12 maj

Safety Week 2015

Frida Palmgren

Lämna en kommentar

Safety Week är Skanskas årliga initiativ för att ge extra fokus åt säkerhetsarbetet i hela Skanska. Målet är en vecka helt utan olyckor genom en ökad fokusering på att skapa säkrare arbetsplatser.

På 10.000 arbetsplatser runt om i världen kommer 57.000 medarbetare att delta i aktiviteter med fokus på arbetsmiljön. Tillsammans med tusentals kunder, underentreprenörer, leverantörer och andra partners till Skanska, gör vi Safety Week till världens största arbetsmiljösatsning organiserat av ett företag.

Årets Safety Week går av stapeln nästa vecka och temat är – Daglig genomgång.

Safety Week 2015

Allt det vi planerat fram till den dag då arbetsmomentet ska genomföras kan förändras, ett väderomslag, en sjuk kollega, en försenad leverans – det finns en mängd förutsättningar som kan ändras dagligen. Detta är risker som vi behöver hantera för att kunna genomföra vårt arbete på ett säkert sätt, ”Vi arbetar säkert – eller inte alls!”. Daglig genomgång är ett verktyg för att säkerställa att allt kan fortlöpa enligt plan, en av pusselbitarna för att nå vår Nollvision för skador i arbetet.

Safety Week 2015

Sen starten 2004 har vi genomfört en Safety Week med olika fokusområden varje år.

Safety timeline

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)